ผลงานที่ภาคภูมิใจ

รวมรูปผลงานครูโสภณ

ปีการศึกษา2549  รร.อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพท.บร2

ผู้ฝึกสอนควบคุมนักเรียนแข่งขันวงดนตรีสตริง เหรียญทองระดับเขต สพท.บร 2

ปีการศึกษา2550 รร.อนุบาลกัลยาประสิทธิ์

1.ผู้ฝึกสอนควบคุมนักเรียนแข่งขันวงดนตรีโฟร์คซอง เหรียญทองระดับเขต สพท.บร 2

2.ผู้ฝึกสอนควบคุมนักเรียนแข่งขันวงดนตรีโฟร์คซอง เหรียญทองระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพท.บร 3

1.ผู้ฝึกสอนควบคุมนักเรียนแข่งขันประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ที่ไม่มีภาษาถิ่นปน) ช่วงชั้นที่ 4
ชาย ได้ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
หญิง ได้ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

2.ผู้ฝึกสอนควบคุมนักเรียนแข่งขันประเภทวงดนตรีสากล Folk Song
ได้ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

3.ผู้ฝึกสอนควบคุมนักเรียนประเภทวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่ง
ได้ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพท.บร 3

1.ฝึกสอนควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับช่วงชั้นที่ 3-4 สำนักงานพัฒนาการศึกษามัธยศึกษา
ประเภทวาดภาพระบายสีน้ำ ช่วงชั้นที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ประเภทวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ไม่มีภาษาท้องถิ่นปน)ช่วงชั้นที่ 3-4 หญิง ได้รางวัลชมเชย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ประเภทวงดนตรีสากล (วงสตริง) ได้รางวัลชมเชย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
การแข่งขันขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์
ได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

2.ฝึกสอนควบคุมนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ได้ระดับเหรียญเงิน ระดับกลุ่มนางรอง 6
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ไม่มีภาษาท้องถิ่นปน)หญิง ได้ระดับเหรียญเงิน ระดับกลุ่มนางรอง6
การแข่งขันขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์
-ได้ระดับเหรียญทอง ระดับกลุ่มนางรอง 6 (เป็นตัวแทนกลุ่ม)
-ได้ระดับเหรียญทอง ระดับเขต สพท.บร 3 (เป็นตัวแทนเขตพื้นที่)
-ได้ระดับเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

3. ฝึกสอนควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันฟุตซอล กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
– ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับกลุ่มนางรอง

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม.32

1.ฝึกสอนควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ  นักเรียน ช่วงชั้นที่ 3                                                                       การแข่งขันขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์
-ได้ระดับเหรียญทอง ระดับกลุ่มนางรอง 6 (เป็นตัวแทนกลุ่ม)
-ได้ระดับเหรียญทอง ระดับเขต สพท.บร 3 (เป็นตัวแทนเขตพื้นที่)
-ได้ระดับเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี

2.ควบคุมฝึกซ้อมฟุตบอลบุรีรัมย์คัพครั้งที่ 2 ลงแข่งขันรุ่นไม่เกิน 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี
– 18 ปี ได้ระดับรองชนะเลิศ อันดับ2 โซนนางรอง

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม.32

1.ฝึกสอนควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 32
– กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คนได้ระดับเหรียญเงิน
– การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย ได้ระดับเหรียญทองแดง
– กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง ได้ระดับเหรียญทอง
– ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง (ม.ปลาย) ได้ระดับเหรียญทอง
– กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ประเภททีม ไม่เกิน 40 คน ได้ระดับเหรียญเงิน
– กิจกรรมการแข่งขัน ” การแสดงตลก ” ได้ระดับเหรียญทอง

2. จัดการแสดงดนตรี วงสตริง วงดนตรีไทย วงโปงลาง ในงานนิทรรศการวิชาการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่สู่อาเซียน</h3

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร1

ฝึกสอนควบคุมนักเรียน  เข้าแข่งขัน ฟุตซอล บุรีรัมย์ คัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามลานกีฬาฟุตซอล นิวไอโมบาย ระหว่าง วันที่ 7 ธันวาคม 2555 – 7 มกราคม 2556 รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ได้อันดับที่ 7  

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร1

ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน  เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556   

     – กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทชาย ระดับ ป.1 – ป.6  ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน

ฝึกสอนควบคุมนักเรียน  เข้าแข่งขัน ฟุตซอล บุรีรัมย์ คัพ ครั้งที่ 3 ณ สนามลานกีฬาฟุตซอล นิวไอโมบาย ระหว่าง วันที่ 2 ธันวาคม 2555 – 25 ธันวาคม 2556 รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ได้รองชนะเลิศ อันดับที่ 3  

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร1

ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน  เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557   

     – กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ

ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน  เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557   

     – กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น ได้รางวัล ผ่านการแข่งขันwidth=”300″ height=”200″ class=”aligncenter size-medium wp-image-374″ />

Advertisements

2 Responses

  1. เพิ่มปีการศึกษา 2555 ด้วยนะจ้า

  2. เยี่ยมเลยครับ เป็นกำลังใจครับพี่

ใส่ความเห็นที่นี่ครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: